fic-szkolenia.pl

AD REM – KSIĘGOWOŚĆ W MEDYCYNIE 2021 Co miesieczne spotkania od lutego do grudnia 2021r.

Miejsce szkolenia: 
Data rozpoczęcia szkolenia: 
03/26/2021
Data zakończenia szkolenia: 
12/16/2021
Załączniki:: 

AD REM – KSIĘGOWOŚĆ W MEDYCYNIE 2021.

 

 

Szanowni Państwo proponujemy wam cykliczne spotkania online w formie abonamentu lub pojedynczo:

 

Aktualności w rachunkowości i podatkach podmiotów leczniczych w ramach szkoleń on-line.
Cykliczne spotkania 3-godzinne obejmujące każdorazowo:

  • Omówienie zagadnienia tematycznego  np. Podatek CIT – rozliczenie 2020/2021,
  • Przegląd bieżących zmian w zakresie prawa podatkowego i bilansowego,
  • Pytania problematyczne jednostek.

Zagadnienia tematyczne mogą ulec zmianie celem dostosowania bieżących potrzeb (nie określone na dzień dzisiejszy zmiany w przepisach obowiązujących podmioty lecznicze).

 

Marzec26.03

Podatek VAT zmiany

Kwiecień 29.04

Raport o sytuacji ekonomiczno-finansowej podmiotów leczniczych – obowiązek do 31.05.2021 r.

Maj 27.05

PPK –w podmiotach leczniczych – aspekty problematyczne

Czerwiec 24.06

Regulacje dot. wynagrodzeń – wymogi ustawowe  i rozliczenia w podatku PIT w świetle zmian od 1.07.2021 r.

Lipiec 29.07

Dotacje, darowizny, środki unijne            

Sierpień 26.08

Program naprawczy  podmiotów leczniczych – aspekty praktyczne

Wrzesień 30.09

ZFŚS – aktualizacja regulaminów i dokumentacji

Październik 28.10

Inwentaryzacja  2021 – przygotowanie i przeprowadzenie w czasach zagrożenia pandemicznego, stosowane uproszczenia

Listopad  25.11

Plan finansowy i inwestycyjny – konieczne zmiany -  korekty 2021, plany 2022

Grudzień 16.12

Sprawozdanie finansowe 2021

 

 

Beata Kropiewnicka   praktyk z zakresu finansów i rachunkowości, w szczególności jednostek ochrony zdrowia. Aktualnie z-ca dyrektora ds. finansowych –główny księgowy  Uniwersyteckiego Szpitala Klinicznego w Białymstoku, wcześniej oddziału regionalnego kasy chorych. Biegły sądowy z zakresu rachunkowości, aplikant w postępowaniu kwalifikacyjnym na biegłego rewidenta. Doświadczenie w organach nadzorczych spółek skarbu państwa i jednostek samorządu terytorialnego. Aktualnie V-ce przewodniczący Rady Nadzorczej skomercjalizowanego powiatowego zakładu opieki zdrowotnej (II kadencja). Doświadczony wykładowca, autor wykładów z zakresu rachunkowości, prawa podatkowego, sprawozdawczości i analizy finansowej oraz aspektów związanych z prowadzeniem działalności gospodarczej, z uwzględnieniem rozliczania i ewidencji projektów unijnych

 

 

 

 

POCZĄTEK ZAJĘĆ:

Wykłady w godzinach 10:00-13:00

 

                               

 

CENA:

Cena jednostkowa przy zamówieniu wszystkich szkoleń                                  240zł netto *

Możliwość wykupienia uczestnictwa w pojedynczym szkoleniu w kwocie          290zł netto *

              

*  dla jednostek finansujących udział w szkoleniu w minimum 70% lub w całości ze środków publicznych stawka podatku VAT = zw

Przy zamówieniu abonamentowym prosimy o wpłate tylko za pierwsze szkolenie a potem cyklicznie co miesiąc.

 

ZGŁOSZENIA:

Zgłoszenia za pomocą poczty elektronicznej na adres: fic-szkolenia@data.pl

Możliwosc przesłania zgłoszeń faksem na nr.(22)2578629 lub (22) 292 38 50    .

 

WPŁATY:

FIC Szkolenia – Ignacy Chruszczyński

Nr r-ku: mbank 79 1140 2004 0000 3002 2579 5347

Kontakt do Organizatora:

601 35 44 88

https://www.facebook.com/FIC-Szkolenia-114573930240521/

Tags: